Spring naar content

Buitenschoolse/ Naschoolse activiteiten

Naschoolse activiteiten zullen op het prikbord uithangen. Kijk regelmatig naar het communicatiebord !

  • Multimove op dinsdag van 15u45 tot 16u45, voor 3de kleuterklas en 1ste leerjaar (afwisselend), € 15 per jaar
  • Zinnemuzika (muzikale workshops) op donderdag van 15u30 tot 17u voor de leerlingen van het tweede, derde en vierde leerjaar, gratis
  • Multisport op maandag van 15u30 tot 17u30 voor de leerlingen van 2de, 3de en 4de leerjaar, gratis.

De school gaat op zoek naar enthousiaste personen die tegen een vrijwilligersvergoeding knutsel- of kookateliers willen geven tijdens de opvanguren. Geïnteresseerden melden zich bij de directeur.

Brede School Laken

Onze school maakt deel uit van Brede School Laken. Deze werking heeft als doel de buurt dichter bij de mensen te brengen en in het bijzonder Nederlandstalige activiteiten voor kinderen en ouders in de buurt te stimuleren en te verzamelen. Zo krijgen ouders en leerlingen een beter zicht in wat er allemaal mogelijk is aan naschoolse activiteiten in de buurt en is de drempel om deel te nemen veel lager.

Verschillende scholen, de bibliotheek, de jeugdbewegingen enz. zijn mee in het project gestapt. Ze zetten hun deuren open voor alle kinderen uit Laken. De school zal regelmatig doorgeven welke activiteiten mogelijk zijn voor de leerlingen.

Meer info over de schoolraad