Spring naar content

Wie zijn we

Beste leerlingen, beste ouders,

Een school is niet zo maar een gebouw waar kinderen naartoe moeten om iets te leren. Een school is zoveel meer! Vele mensen maken een goede school.

In de eerste plaats zijn er de leerlingen. Zij zijn de kern van de school, waar alles om draait. Zij brengen hun verhalen mee, hun geschiedenis, hun ouders. Ouders zijn dan ook belangrijke partners van de school.

De hulpopvoeders zorgen voor het “huiselijke” in de school. Zij vangen de leerlingen op als goede huisvaders en –moeders. Zij zorgen voor een welkomgevoel en geven de kinderen ruimte om zichzelf te zijn, om te ontspannen, om samen te leven.

De leerkrachten willen niets liever dan hun leerlingen zien slagen, in alle domeinen, in hun talenten, in hun leven. Het mooiste geschenk is een oud-leerling die komt vertellen dat hij of zij een mooi leven heeft uitgebouwd. In de basisschool wil elke leerkracht de leerlingen een sterke basis geven om hun leven verder op te bouwen. En dan zijn punten niet het allerbelangrijkste! Vaardigheden ontwikkelen om samen te leven en te werken is nog een grotere verdienste. Waardevol met elkaar kunnen omgaan en gezond functioneren in de maatschappij zijn hogere doelen. De wereld samen verkennen is essentieel in deze opvoeding!

We zetten dit schooljaar ook extra in op de zelfsturing en het zelfvertrouwen. Het jaarthema luidt “Kijk eens wat ik kan… als ik toch maar probeer!” Leren met vallen en opstaan, met durf, zelf leren en niet altijd direct hulp vragen.

De zorgondersteuners zijn er om ons onderwijs mee te helpen sterk maken, zo sterk dat niemand uit de boot valt. Ze zorgen mee voor het welbevinden van alle deelnemers in ons onderwijs. Ze helpen mee om ervoor te zorgen dat elk kind alle kansen krijgt en een goede basis voor zijn of haar verder leven. Ze werken samen met de leerkrachten als gelijkwaardige partners in sterk onderwijs.

Het onderhoudspersoneel is onmisbaar. Zorgen voor een veilige, propere omgeving waar kinderen zorgeloos in kunnen leren, spelen, zijn … Daarvoor staan onze kuismensen elke dag klaar. En daarbij vergeten ze de gemoedelijke omgang met de leerlingen en het personeel niet.

Het secretariaat zorgt ervoor dat alles administratief in orde is, dat de school kan draaien zonder papierzorgen. Onze secretaresse gaat zelf een stapje verder en helpt graag ouders uit het kluwen van soms onbegrijpelijk administratieve rompslomp. Zij staat u vriendelijk te woord en maakt tijd vrij binnen (maar soms ook buiten !) het mogelijke. Zij biedt discrete hulp aan bij financiële uitdagingen.

Externe partners brengen ons hulp en expertise om nog beter met onze leerlingen aan de slag te kunnen. In deze tijd van inclusief onderwijs zijn zij essentiële partners om ons onderwijs effectiever en doeltreffender te maken, voor alle leerlingen. Het CLB, het Ondersteuningsnetwerk, Hopon … we kunnen hen niet meer wegdenken uit ons onderwijs.

Jammer genoeg leven we in een tijd waarin te weinig mensen kiezen voor het onderwijs. Vacatures raken niet ingevuld, ook bij onze partners niet, of er zijn elk jaar nieuwe mensen die zich moeten inwerken. De doorgedreven zorg waarmee we onze leerlingen in het verleden hebben kunnen omringen, kunnen we niet zo maar garanderen. Met de middelen die we hebben, zullen we ons best doen. Maar meer dan anders hebben we u, de ouders, nodig. U zal misschien vaker hulp buiten school moeten zoeken om uw kind de beste kansen te geven. Uw betrokkenheid en medewerking zal een bepalende factor worden. Wij blijven u hierin helpen en begeleiden.

Als directeur kan ik rekenen op een betrokken team dat bergen wil verzetten voor onze leerlingen. Hopelijk kunnen we ook op u, de ouders, rekenen om opnieuw samen van dit schooljaar een succes te maken!

Alvast bedankt,

 

Anne Van Achter
Directeur Leidstar