Spring naar content

Schoolraad

De schoolraad bestaat uit leden van het lerarenteam, ouders en mensen van de gemeenschap rond de school.

Deze raad is democratisch verkozen voor 4 jaar en heeft als taak advies en overleg te verschaffen. De voorzitter bepaalt de agendapunten.

Aangezien er geen kandidaten waren voor deze schoolraad, werd de samenstelling ervan uitgesteld tot de volgende verkiezingsperiode.

Wij blijven zoeken naar gemotiveerde leden voor onze schoolraad !

Meer info over de oudergroep